Automobilový prumysl - Služby

Pokud pomineme zpracování materiálu, které je považováno za standardní službu servisních center, nabízí Mi-King svým zákazníkům další doprovodné služby v návaznosti na jejich specifické požadavky.

Mezi tyto služby patří například:

  • Online přístup k materiálovým certifikátům
  • Online reporty stavu zásob
  • Pomoc při výběru vhodného typu materiálu
  • Plná podpora ze strany oddělení kvality, příprava systémové dokumentace PPAP a VDA
  • Sdílení informací o dění na trhu
  • Údržba nástrojů, které jsou majetkem zákazníka