Automobilový průmysl - Integrované řízení zásob

Kromě zpracování materiálu a zajištění dodávek metodou „just-in-time“, které považujeme za samozřejmou součást námi poskytovaných služeb, si naše společnost osvojila koncept tzv. Integrovaného řízení zásob. Veškeré námi realizované činnosti jsou nastaveny tak, aby pomohly našim zákazníkům a dodavatelům dosáhnout co nejefektivnějšího toku informací a výrobků, směřovaly k zeštíhlení výroby a pomohly našim partnerům minimalizovat náklady a maximalizovat zisk. V minulosti jsme se s našimi partnery podíleli např. na projektech týkajících se zkoordinování IT systémů k zajištění automatického přenosu informací napříč dodavatelským řetězcem, sdílení logistických služeb k zajištění plného využití přepravních kapacit, benchmarkingu a rozličných KAIZEN aktivit.