Automobilový průmysl - Skladování

Naši klíčoví automobiloví zákazníci trvají na řízení dodávek dle metody „just-in-time“. Abychom byli schopni tomuto požadavku vyhovět, nastavili jsme v našem skladu nepřetržitý provoz, díky čemuž můžeme pružně reagovat na aktuální odvolávky našich zákazníků. Součástí této služby je i vizuální inspekce materiálu, tvorba záznamů, reportování defektů a poškození, přebalování materiálu před expedicí a odebírání vzorků. Díky propojení se zákazníky a dodavateli přes EDI či s využitím jiných elektronických odkazů, nabízíme přehledný náhled na stav skladovacích zásob v rámci celého systému.