Pocínované materiály

Mi-King s.r.o. dodává pocínovaný material ve formě svitků a tabulí. Pocínovaný materiál se v největší míře využívá při výrobě obalových materiálů, sprejů, kancelářských potřeb, baterií, kabelových či drátových cívek, zároveň však i v automobilovém průmyslu. 

Do všech těchto odvětví dodává Mi-King s.r.o. pocínované svitky a přístřihy ze svého kolínského závodu, kde jsou umístěny dvě podélné dělící linky specializující se výhradně na zpracování pocínovaných materiálů a příčná dělící linka schopna stříhat pocínovaný materiál na pravidelné přístřihy či tzv. "scroll cuty” (především pro potravinový průmysl).  S rozsahem zpracování materiálu od tloušťky 0,17mm a šířky 4,5mm odpovídá naše technické vybavení technologickým postupům a požadavkům, které se aktuálně v sektoru zabývajícím se zpracováním pocínovaných materiálů využívají. 

Od spuštění výroby v roce 2005 rozvíjí naše společnost důsledně nejen své zákaznické portfolio, ale i rozsah nabízeného materiálu. Vzhledem k tomu jsme přesvědčeni, že jsme schopni nabídnout produkty a služby požadované zákazníky v regionu střední a východní Evropy.