Spotřební průmysl

Zákazníkům aktivním na trhu domácích spotřebičů nabízíme všechny typy ocelí, které jsou pro toto odvětví specifické, především tedy oceli vhodné pro smaltování, oceli žárově pokovené a nerezové. Díky komplexnosti našeho technického vybavení jsme schopni vyrobit svitky od šířky 20mm a přístřihy od velikosti poštovních známek až po tabule o šířce 2000mm. Úroveň našich služeb nám umožnila, abychom se odlišili od našich konkurentů a stali se klíčovým partnerem předních výrobců působících ve střední a východní Evropě.

Všechny materiály, které nakupujeme a následně zpracováváme, jsou v souladu s evropskými směrnicemi RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) a WEEE (The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).