Integrovaný Systém Managementu

Následující systémy a s nimi související procesy jsou ve společnosti Mi-King s.r.o. propojeny do jednotného Integrovaného Systému Managementu (IMS):

  • Systém jakosti
  • Systém životního prostředí
  • Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Díky integrovanému systému managementu si uvědomujeme, že vliv našich aktivit na naše zákazníky, na okolní prostředí a na naše zaměstnance je vzájemně propojen, a tudíž vyžaduje integrovaný přístup.