Systém Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost Mi-King s.r.o. se zavázala k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech svých zaměstnanců.

Cíle bezpečnosti a ochrany zdraví jsou vyhlašovány na roční bázi. Jejich vyhodnocování je prováděno v souladu s požadavky normy OHSAS 18001.

Cílem těchto opatření je dosažení pozitivního trendu a minimalizace rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vzhledem k výše uvedenému, společnost a její vedení:

  • dodržují všechny požadavky legislativy a interních předpisů související s bezpečností, ochranou zdraví a požární ochranou.
  • <
  • integrují požadavky normy OHSAS 18001 do svého integrovaného systému a udržují a zlepšují celý Integrovaný systém managementu s ohledem na tyto standardy.
  • neustále zlepšují podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím dodržování principů prevence rizik a snižováním hladiny ohrožení života a zdraví zaměstnanců, spolupracujících skupin a návštěv.
  • systematickou motivací podporují vzdělání a zvyšování znalostí a povědomí zaměstnanců o bezpečnosti, ochraně zdraví a požární ochraně.
  • aplikují systematický přístup a pomocí kontrol jednotlivých pracovišť a pracovních podmínek zajišťují potřebnou úroveň bezpečnosti na pracovišti nejen pro své zaměstnance, ale i pro zástupce všech zúčastněných stran.