Odkazy

Mi-King s.r.o. je součástí sítě ocelářských servisních center, která jsou provozována našimi mateřskými společnostmi v Evropě, Severní Americe a na Dálném Východě. Ať už působí tato servisní centra kdekoliv, vždy se podílí na aktivitách místních obchodních sdružení.

 

ODKAZY

Evropská asociace servisních ocelářských center: http://www.eassc.org/