Integrované Řízení Zásob

V oblasti zpracování oceli nabízí společnost Mi-King svým zákazníkům podélné dělení svitků, příčné dělení materiálu na přístřihy pravidelných i nepravidelných tvarů (včetně trapezoidu a lichoběžníku), skladování a logistické služby.

V souvislosti s výše uvedenými službami chceme našim zákazníkům a dodavatelům poskytovat dodatečnou přidanou hodnotu v podobě integrovaného řízení zásob. V návaznosti na požadavky našich zákazníků a dodavatelů to může znamenat např. přehledné sledování materiálu napříč dodavatelským řetězcem za pomocí aktuálních EDI technologií, pomoc při výběru vhodného typu materiálu, přípravu systémové dokumentace jako je PPAP či VDA, spolupráci při zákaznických auditech, údržbu zákazníkem zapůjčených nástrojů a sdílení všech potřebných informací.

Ať už jsou požadavky našich zákazníků a dodavatelů jakékoliv, zavázali jsme se jako společnost, že budeme pro naše partnery vždy hledat nejvhodnější a nejefektivnější možná řešení.