Politika Ims

 • Zákonné požadavky
  Společnost a její vedení se striktně řídí dle relevantních zákonných požadavků a nařízení.

 • Zúčastněné strany
  Kromě dodržování zákonných požadavků je jednou z našich priorit naplňovat požadavky všech zúčastněných stran.

 • Zákazníci
  Naši zákazníci hodnotí kvalitu naší práce. Naším hlavním cílem je předčít jejich požadavky a očekávání.

 • Dodavatelé
  Kvalita dodávaných materiálů má přímý vliv na kvalitu výrobků, které dodáváme našim zákazníkům. Vzhledem k tomu je bezpodmínečně nutné, aby dodavatelé splňovali námi stanovené požadavky (kvalitu, včasnost dodávek a v neposlední řadě i množství).

 • Zaměstnanci
  Zaměstnanci jsou nejdůležitějším prvkem naší společnosti. Děláme vše pro to, aby v naší společnosti pracovali kvalifikovaní, motivovaní a loajální zaměstnanci.

 • Společnost
  Společnost vytváří, plánuje a uvolňuje zdroje ke zvyšování efektivity interních procesů s cílem naplňovat požadavky všech zúčastněných stran.

 • Životní prostředí
  Naše společnost aktivně vyhledává možnosti neustálého zlepšování svého environmentálního profilu, a to především prostřednictvím monitoringu, řízení možných rizik a potencionálních neshod/selhání.

 • Pracovní prostředí
  Principy ochrany zdraví a bezpečnosti práce musí být nedílnou součástí všech našich aktivit a musí být dodržovány všemi našimi zaměstnanci. Hlavními nástroji, které využíváme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou prevence a řízení rizik.