Systém jakosti

Hlavním cílem společnosti je plnit požadavky našich zákazníků a předčít jejich očekávání.

Důležitým nástrojem k dosažení tohoto cíle je Systém jakosti zavedený ve společnosti Mi-King s.r.o., který kromě legislativních požadavků naplňuje především požadavky norem ISO 9001 a ISO/TS 16949.

Dle požadavků normy ISO 9001 je naše společnost certifikována od roku 2005 pro následující činnosti: „Nákup, skladování a dodávání hutního materiálu. Příčné a podélné dělení hutního materiálu. Nákup, výroba, skladování a dodávání plošných tvarových výseků z hutních materiálů.“

Dle požadavků normy ISO/TS 16949 je naše společnost certifikována od roku 2007 pro následující činnosti: „Zpracování hutních materiálů pro automobilový průmysl – podélné a příčné dělení ocelových svitků.“

Prostřednictvím implementovaného systému nastavuje vedení společnosti vhodná kritéria pro monitorování a hodnocení efektivnosti procesů, zároveň s tím stanovuje vedení společnosti cíle pro jednotlivé procesy.

Zavedený systém je pravidelně hodnocen vedením společnosti a jím jmenovanými odpovědnými osobami. V případě potřeby jsou aplikována žádoucí nápravná a preventivní opatření, aby bylo zajištěno neustálé zvyšování výkonnosti jednotlivých procesů.