Systém životního prostředí

Společnost Mi-King s.r.o. se zavázala k neustálému zlepšování svého environmentálního profilu.

Zavedením standardů normy ISO 14001 do našeho interního systému jsme docílili toho, že požadavky životního prostředí jsou nedílnou součástí strategie společnosti. Zároveň s tím jde společnost až za hranice zákonných požadavků, aby naplnila svůj závazek zlepšování životního prostředí uvnitř společnosti a v regionu.

Všichni zaměstnanci, včetně vedení společnosti, jsou povinni dodržovat pravidla zavedená na podporu ochrany životního prostředí.

Základní principy systému životního prostředí

  • Neustálé dodržování zákonných požadavků
  • Pravidelné přezkoumávání životního prostředí uvnitř společnosti a prevence negativních environmentálních aspektů
  • Ekologické nakládání s odpadem a nebezpečným odpadem
  • Maximalizace využívání železniční přepravy za účelem snižování nežádoucích emisí
  • Vedení zaměstnanců k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí
  • Zohledňování environmentálního dopadu všech plánovaných investic
  • Výběr dodavatelů, především energií, je prováděn s ohledem na jejich vztah k životnímu prostředí