Služby

Ať v pozici dodavatele či zpracovatele zákazníkem zapůjčeného materiálu, Mi-King je připraven splnit jakékoliv požadavky zákazníků působících v sektoru zabývajícím se zpracováním pocínovaných materialů a realizovat dodávky ve svitcích či v přístřizích dle požadované specifikace.    

  • Materiál je uskladněn v temperovaném skladu
  • Zpracování materiálu probíhá na specializovaných strojích – ať už jde o svitky nebo přístřihy
  • Balení materiálu je připraveno přesně dle požadavku zákazníka
  • Dodávky jsou realizovány dle zákazníkových odvolávek a za využití metody „just-in-time“
  • Flexibilní plnění specifických požadavků zákazníka za jakýchkoliv okolností.

Naše společnost se zavázala poskytovat svým zákazníkům ty nejlepší možné služby.